بازدید مشاور محترم مدیر عامل مجتمع فولاد مبارکه

و همراهان از دفتر شرکت مهندسی ادیب طرح آرین در مجتمع فولاد مبارکه در شهریور ماه ۱۳۹۸