پژوهشگران یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با استفاده از دانش بومی و تخصص خود توانستند پره های فن هوایی کامپوزیتی را جایگزین مشابه آلومینیومی آن کنند. به گزارش ایسنا، این پره ها در مقایسه با قطعات فلزی از طول عمر و مقاومت بیشتری بهره می برند و نسبت به فلزات از چگالی و وزن کمتری برخوردارند؛ این عوامل باعث شده تا پره های کامپوزیتی بازدهی عملکرد بهینه تری داشته باشند و انرژی کمتری جهت چرخش پره و هوادهی مصرف کنند.  سرمایه گذاری کمتر و سهولت در تولید از جمله دیگر مزایای این محصول است. این پره ها با ابزار و ماشین آلات ساده تر و درنتیجه هزینه تمام شده کمتر به راحتی در دسترس خواهد بود.  این شرکت دانش بنیان در سال ۱۳۹۳ وارد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شد و در سال های اخیر نیز این شرکت به دلیل وجود تحریم ها، با استفاده از روش های مهندسی معکوس، به ساخت و تولید بخش عمده ای از محصولات مورد نیاز صنایع و بومی سازی دانش تولیدی این محصولات پرداخته است.